Chúc mừng khách hàng đạt visa du học
International Ingle (bảo hiểm du học sinh)
Triển lãm giáo dục Úc (Austrade)

Eli English School

KHÓA ĐÀO TẠO NHANH

TIẾT KIỆM THỜI GIAN- ĐẠT HIỆU QUẢ MỖI GIỜ HỌC

 

Lớp học buổi sáng + chiều (9 giờ – 16giờ)

 

CHƯƠNG TRÌNH TÊN KHOÁ HỌC SỐ GIỜ HỌC HỌC PHÍ THỜI GIAN
Vỡ lòng/bắt đầu Tiếng Anh Tổng Quát(500 từ vựng) 180 giờ

680 USD/khóa

(Đóng phí bằng VND theo tỉ giá ngân hàng Việt Nam)

6 tuần/khóa

[5 buổi/tuần x 30 giờ]

Cấp tốc 1

(sơ cấp)

Tiếng Anh Giao Tiếp

(1.000 từ vựng)

180 giờ

Cấp tốc 2

(sơ trung cấp)

Tiếng Anh Học Thuật

(1.500 từ vựng)

180 giờ

Cấp tốc 3

(trung cấp)

Tiếng Anh Học Thuật

(2.000 từ vựng)

180 giờ
Cấp tốc 4(cao trung cấp) Tiếng Anh Học Thuật(2.500 từ vựng) 180 giờ

 

Lớp học buổi chiều tối (5giờ – 20giờ)

 

CHƯƠNG TRÌNH TÊN KHOÁ HỌC SỐ GIỜ HỌC HỌC PHÍ THỜI GIAN
IELTS 4.0 – 4.5

IELTS Foundation

(phối hợp giải đề thi)

90 giờ

380 USD/khóa

(Đóng phí bằng VND theo tỉ giá ngân hàng Việt Nam)

6 tuần/khóa

[5 buổi/tuần x 15 giờ]

IELTS 5.0 – 5.5

IELTS Express

(phối hợp giải đề thi)

90 giờ
IELTS 6.0 – 6.5

Focus on Academic Skills

(phối hợp giải đề thi)

90 giờ
IELTS 6.5 – 7.5 Essential Practice Test(chiến thuật giải đề thi) 90 giờ

Quay lại