Chúc mừng khách hàng đạt visa du học
International Ingle (bảo hiểm du học sinh)
Triển lãm giáo dục Úc (Austrade)

Chương trình anh văn tổng quát của anh ngữ ELI chú trọng vào phát triển kỹ năng ngôn ngữ trong bối cảnh của giao tiếp cấp tốc tiếng Anh. Trọng tâm chương trình về thực hành đối thoại, mở rộng vốn từ vựng và ngữ nghĩa của câu, tăng khả năng nắm bắt ngôn ngữ trong thời gian ngắn nhất.

Chương trình chia làm 2 cấp độ chính.

 

TỔNG QUÁT 1:

Mô tả: Là cấp độ giao tiếp sơ cấp, đào tạo học viên đã từng học tiếng Anh căn bản. Phạm vị đào tạo: tăng cường tiếng Anh giao tiếp và làm quen dần với ngôn ngữ học thuật ở mức căn bản nhất. Tổng quát 1 chú trọng thảo luận nhóm, đọc hiểu đa dạng tài liệu, viết câu theo cấu trúc, tăng cường từ vựng, tra từ điển Anh – Anh, Nghe nắm ý chính, các bất nguyên tắt trong phát âm và kỹ năng tự học.

Mục tiêu: học viên có thể sử dụng tiếng Anh linh hoạt với xấp xỉ 1.000 từ vựng và đủ khả năng vào khóa Tổng quát 2.

Giáo trình chính: New Cutting Edge (Elementary).

Tài liệu tham khảo:New English File (Elementary), Life Line (Elementary).

Thời khóa biểu :

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
PM
2:00 – 3:00 Language focus Language focus Listening Language focus Language focus
3:00 – 4:00 Vocabulary Vocabulary Speaking Vocabulary Vocabulary
4:00 – 5:00 Reading Reading Writing Reading Reading
PM
6:00 – 7:00 Speaking Task Homework Speaking Task
7:00 – 8:00 Listening Futher Skills Homework Listening Futher Skills
8:00 – 9:00 Writing Study Practice Homework Writing Study Practice

 

TỔNG QUÁT 2:

Mô tả: Là cấp độ giao tiếp sơ trung cấp nhưng có tính chất học thuật với đa dạng chủ đề biện luận gia tốc. Phạm vi đào tạo: tăng cường cả tiếng Anh giao tiếp và học thuật ở cấp độ sơ trung cấp nhằm tạo cho các bạn quen dần với các ngôn ngữ phức tạp hơn trong môi trường học thuật. Tổng quát 2 chú trọng thảo luận nhóm, đọc hiểu, viết câu và đoạn văn, tăng cường từ vựng, định nghĩa ngữ vựng Anh – Anh, kỹ năng nghe nói và duy trì kỹ năng tự học.

Mục tiêu: học viên có thể sử dụng tiếng Anh linh hoạt với xấp xỉ 1.500 từ vựng và đủ khả năng vào khóa anh văn học thuật chuyên sâu hơn.

Giáo trình chính: New Cutting Edge (Pre-Intermediate).

Tài liệu tham khảo:New English File (Pre-Intermediate).

Thời khóa biểu :

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
AM
09:00-10:00 Language focus Language focus Listening Language focus Language focus
10:00-11:00 Vocabulary Vocabulary Speaking Vocabulary Vocabulary
11:00-12:00 Reading Reading Writing Reading Reading
PM
6:00 – 7:00 Speaking Task Homework Speaking Task
7:00 – 8:00 Listening Futher Skills Homework Listening Futher Skills
8:00 – 9:00 Writing Study Practice Homework Writing Study Practice

 

HỌC PHÍ THAM KHẢO

Cấp Độ/ Level

Tên Khóa Học/ Course

Số Giờ/ Hour

Học Phí / Fee

Thời Lượng/ Duration

Tổng quát 1

(Sơ cấp)

Tiếng Anh Giao Tiếp

(1.000 từ vựng)

180 giờ

680 USD/ khóa

(Đóng phí bằng VND theo tỉ giá ngân hàng Việt Nam)

6 tuần/ khóa

[5 buổi/ 1 tuần x 30 giờ]

 

Tổng quát 2

(Sơ trung cấp)

Tiếng Anh Học Thuật

(1.500 từ vựng)

180 giờ

Quay lại