Chúc mừng khách hàng đạt visa du học
International Ingle (bảo hiểm du học sinh)
Triển lãm giáo dục Úc (Austrade)

Khóa học tiếng anh học thuật đáp ứng tốt nhu cầu cho những học viên có dự định làm việc, học tập tại những đơn vị sử dụng Anh ngữ làm ngôn ngữ chính. Khóa học phát triển ngôn ngữ học thuật là chủ yếu như ngữ pháp, cấu trúc câu, mệnh đề…. giúp cải thiện và nâng cao năng lực sử dụng Anh ngữ cho học viện. Kết thúc khóa học, trình độ học viên sẽ tương đương với IELTS 5.5

Chương trình bao gồm 2 cấp độ học

 

HỌC THUẬT 1:

Mô tả: Là cấp độ trung cấp được biên soạn theo tiêu chí của chương trình tiếng Anh học thuật nhằm đáp ứng yêu cầu đầu vào của khoá tiếng Anh luyện thi IELTS. Phạm vi đào tạo: tăng cường tiếng Anh học thuật ở cấp độ trung cấp. Cấp tốc 3 chú trọng thảo luận nhóm, đọc tài liệu cấp độ khó, viết thư, email và luận văn ngắn, tăng cường từ vựng, định nghĩa từ vựng học thuật, tăng cường kỹ năng nghe nói và duy trì kỹ năng tự học.

Mục tiêu: học viên có thể sử dụng tiếng Anh linh hoạt với xấp xỉ 2.000 từ vựng và đủ khả năng vào khóa Cấp tốc 4 hoặc trực tiếp vào khoá luyện IELTS cấp độ Foundation (tương đương IELTS 4.0 – 4.5).

Giáo trình chính: New Cutting Edge (Intermediate).

Tài liệu tham khảo:New English File (Intermediate).

Thời khóa biểu :

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
AM
09:00-10:00 Language focus Language focus Revised Tasks Language focus Language focus
10:00-11:00 Vocabulary Vocabulary Futher Skills Vocabulary Vocabulary
11:00-12:00 Reading Reading Study Practice Reading Reading
PM
2:00 – 3:00 Speaking Task 1 Homework Speaking Task 1
3:00 – 4:00 Listening Task 2 Homework Listening Task 2
4:00 – 5:00 Writing Task 3 Homework Writing Task 3

 

 

HỌC THUẬT 2:

Mô tả: Là cấp độ cao trung cấp được biên soạn theo tiêu chí của chương trình tiếng Anh học thuật nhằm đáp ứng yêu cầu đầu vào của khoá tiếng Anh luyện thi IELTS. Phạm vi đào tạo: tăng cường tiếng Anh học thuật ở cấp độ cao trung cấp. Cấp tốc 4 chú trọng thảo luận nhóm, đọc tài liệu cấp độ cao cấp, viết thư, email và luận văn dài, tăng cường từ vựng, định nghĩa cụm từ học thuật, tăng cường kỹ năng nghe nói, thuyết trình và duy trì kỹ năng tự học.

Mục tiêu: học viên có thể sử dụng tiếng Anh linh hoạt với xấp xỉ 2.500 từ vựng và đủ khả năng vào khóa luyện IELTS cấp độ Express (tương đương IELTS 5.0 – 5.5).

Giáo trình chính: New Cutting Edge (Upper-Intermediate).

Tài liệu tham khảo:New English File (Upper-Intermediate).

 

HỌC PHÍ THAM KHẢO

Cấp Độ/ Level

Tên Khóa Học/ Course

Số Giờ/ Hour

Học phí/ Fee

Thời Lượng/ Duration

Học thuật 1

(Trung cấp)

Tiếng Anh Học Thuật

(2.000 từ vựng)

180 giờ

680 USD/ khóa

(Đóngphíbằng VND theo tỉ giá ngân hàng Việt Nam)

 

6 tuần/ khóa

[5 buổi/ 1 tuần x 30 giờ]

 

Học thuật 2

(Cao trung cấp)

Tiếng Anh Học Thuật

(2.500 từvựng)

180 giờ

Quay lại